Výkup a zpracování železných a neželezných kovů

Výkup a zpracování železných a neželezných kovů:

IMG_9629

Železný odpad třídíme dle normy ČSN 42 0030. Cena železného odpadu je závislá na vývoji cen na trhu s železným odpadem, rozměrech, tloušťce a chemickém složení železného odpadu.

 

Barevné kovy třídíme dle normy ČSN 42 1331. Cena je závislá na vývoji LME a chemickém složení.

 

Železné i neželezné kovy vykupujeme od fyzických osob – občanů i podnikatelů, od právnických osob i neziskových organizací. Maloobchodní ceník je uveden na našich stránkách. Ceny lze stanovit i individuálně – dle druhu, množství, četnosti dodávek odpadů a dopravní vzdálenosti. Odpad svážíme vlastní kontejnerovou dopravou s hydraulickou rukou a přistavujeme zdarma kontejnery. Působíme převážně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Od fyzických osob – občanů nevykupuje poklopy kanálů, dopravní značení, části veřejného osvětlení, věci z obecního majetku, hřbitovní předměty, železniční zařízení a jejich části apod.